Ben 10 English - Ep 1: Forgeti
Ben 10 English - Ep 1: Forgeti
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 500
Uploaded: May 23 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Một con quái vật bí mật bị nhốt sâu trong Omnitrix, Big Way là con quái vật lớn nhất, khổng lồ nhất trong số những con quái vật của Ben. Với chiều cao hơn 30,48 mét, Way Big có khả năng phóng ra một nguồn năng lượng từ bàn tay của mình nhưng Ben hiếm khi sử dụng nó. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Ben 10 English - Ep 1: Forgeti Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 500
Uploaded: May 23 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Một con quái vật bí mật bị nhốt sâu trong Omnitrix, Big Way là con quái vật lớn nhất, khổng lồ nhất trong số những con quái vật của Ben. Với chiều cao hơn 30,48 mét, Way Big có khả năng phóng ra một nguồn năng lượng từ bàn tay của mình nhưng Ben hiếm khi sử dụng nó. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Ben 10 English - Ep 1: Forgeti Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag