Bé Bào Ngư - Rửa mặt như mèo
Bé Bào Ngư - Rửa mặt như mèo
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 265
Uploaded: Feb 26 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Bé Bào Ngư - Rửa mặt như mèo

Gia đình Bào Ngư có truyền thống nghệ thuật 5 đời, nhưng mỗi người theo một thể loại khác nhau. Ông cố của Bào Ngư là soạn giả, nghệ sĩ cải lương Huỳnh Thủ Trung (Tư Chòi). Ông cố của anh là nghệ sĩ Huỳnh Hiếu được mệnh danh là “Vua trống Đông Dương”. Chú của anh - nhạc sĩ Hữu Thanh, từng theo học âm nhạc dân gian Việt Nam. Bố của Bào Ngư - nhạc sĩ Yên Lam người từng 2 lần đoạt giải Làn sóng xanh và hiện đang cộng tác với nhiều công ty sản xuất âm nhạc trong và ngoài nước.
Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Bé Bào Ngư - Rửa mặt như mèo

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 265
Uploaded: Feb 26 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Bé Bào Ngư - Rửa mặt như mèo

Gia đình Bào Ngư có truyền thống nghệ thuật 5 đời, nhưng mỗi người theo một thể loại khác nhau. Ông cố của Bào Ngư là soạn giả, nghệ sĩ cải lương Huỳnh Thủ Trung (Tư Chòi). Ông cố của anh là nghệ sĩ Huỳnh Hiếu được mệnh danh là “Vua trống Đông Dương”. Chú của anh - nhạc sĩ Hữu Thanh, từng theo học âm nhạc dân gian Việt Nam. Bố của Bào Ngư - nhạc sĩ Yên Lam người từng 2 lần đoạt giải Làn sóng xanh và hiện đang cộng tác với nhiều công ty sản xuất âm nhạc trong và ngoài nước.
Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Bé Bào Ngư - Rửa mặt như mèo

Tags
no-tag