Những Hoạt Động Làm Cùng Bé Trong Ngày Tết Đoan Ngọ
Những Hoạt Động Làm Cùng Bé Trong Ngày Tết Đoan Ngọ
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 353
Uploaded: May 26 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Theo dân gian, nhân dân ta sau vụ Chiêm mừng một vụ mùa bội thu. Nhưng năm đó, côn trùng bất ngờ đến phá hoại. Mọi người không biết làm thế nào để thoát khỏi tất cả. Bỗng từ xa có một ông già, tự xưng là Đồi Trùn. Anh chỉ cho mọi người cách cúng. Sau khi làm theo lời ông già, những con sâu cũng biến mất. Vì vậy, lễ hội thuyền rồng ở Việt Nam còn được nhiều người gọi là Tết giết bọ. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Những Hoạt Động Làm Cùng Bé Trong Ngày Tết Đoan Ngọ Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 353
Uploaded: May 26 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Theo dân gian, nhân dân ta sau vụ Chiêm mừng một vụ mùa bội thu. Nhưng năm đó, côn trùng bất ngờ đến phá hoại. Mọi người không biết làm thế nào để thoát khỏi tất cả. Bỗng từ xa có một ông già, tự xưng là Đồi Trùn. Anh chỉ cho mọi người cách cúng. Sau khi làm theo lời ông già, những con sâu cũng biến mất. Vì vậy, lễ hội thuyền rồng ở Việt Nam còn được nhiều người gọi là Tết giết bọ. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Những Hoạt Động Làm Cùng Bé Trong Ngày Tết Đoan Ngọ Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag