CaptureMầm Chồi Lá - Tập 21: Hai con thằn lằn con
CaptureMầm Chồi Lá - Tập 21: Hai con thằn lằn con
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 179
Uploaded: Feb 21 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Về phía biên đạo Hà Lê, anh cũng có những suy nghĩ riêng: “Đối với khán giả nhỏ tuổi, Mầm có tính giải trí rất cao và lồng ghép các bài học một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Mầm Chồi Lá - Tập 21: Hai con thằn lằn con


Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 179
Uploaded: Feb 21 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Về phía biên đạo Hà Lê, anh cũng có những suy nghĩ riêng: “Đối với khán giả nhỏ tuổi, Mầm có tính giải trí rất cao và lồng ghép các bài học một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Mầm Chồi Lá - Tập 21: Hai con thằn lằn con


Tags
no-tag