Pokémon S23 - Tập 7: Trận đấu khốc liệt ở vùng Hoenn! Đối mặt biên giới giao đấu!!
Pokémon S23 - Tập 7: Trận đấu khốc liệt ở vùng Hoenn! Đối mặt biên giới giao đấu!!
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 408
Uploaded: Feb 16 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Pokémon S23 - Tập 7: Trận đấu khốc liệt ở vùng Hoenn! Đối mặt biên giới giao đấu!!

Tên tiếng Anh của nhân vật bắt nguồn từ tên tiếng Nhật của anh ấy (vì các chữ cái 'Ash' được bao gồm trong 'Satoshi') và khẩu hiệu tiếng Anh của anh ấy, "Gotta Catch 'Em All". Ước mơ của Satoshi là trở thành Pokémon Master (tiếng Việt là Bậc thầy Pokémon vĩ đại nhất thế giới). Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Pokémon S23 - Tập 7: Trận đấu khốc liệt ở vùng Hoenn! Đối mặt biên giới giao đấu!!


Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 408
Uploaded: Feb 16 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Pokémon S23 - Tập 7: Trận đấu khốc liệt ở vùng Hoenn! Đối mặt biên giới giao đấu!!

Tên tiếng Anh của nhân vật bắt nguồn từ tên tiếng Nhật của anh ấy (vì các chữ cái 'Ash' được bao gồm trong 'Satoshi') và khẩu hiệu tiếng Anh của anh ấy, "Gotta Catch 'Em All". Ước mơ của Satoshi là trở thành Pokémon Master (tiếng Việt là Bậc thầy Pokémon vĩ đại nhất thế giới). Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Pokémon S23 - Tập 7: Trận đấu khốc liệt ở vùng Hoenn! Đối mặt biên giới giao đấu!!


Tags
no-tag